START

Välkommen till

Gotlands Beagleklubb, GBlK!


Gotlands Beagleklubb bildades 1970 och är en av 14

lokalklubbar under Svenska Beagleklubben som finns i Sverige. Idag har GBlK ca 30 medlemmar.

GBlK:s syfte är att arbeta för rasens bästa, gällande avel, hälsa, funktion och exteriör.